Diagnostyka i prowadzenie ciąży

Stwierdzenie bardzo wczesnej ciąży i jej prawidłowości – zaledwie tydzień po zatrzymaniu miesiączki.


Jeśli u współżyjącej seksualnie kobiety następuje brak miesiączki, to należy założyć, że może być w ciąży. W tej sytuacji nawet jeśli nie występują inne objawy typowe dla ciąży, warto dla pewności skonsultować się z ginekologiem. Podczas wizyty doktor Jarosław Strzelczyk zbierze drobiazgowy wywiad dotyczący zarówno przebiegu standardowego cyklu miesięcznego pacjentki, przebytych wcześniej zabiegów ginekologicznych, stosowanej antykoncepcji, leków, jak również historii położniczej (poronień, ciąży i porodów).
Lekarz przeprowadzi również badanie ginekologiczne przez pochwę oraz badanie USG. Gdy ciąża jest bardzo wczesna, ginekolog może zalecić dodatkowe wykonanie badania określenia w surowicy krwi B-HCG (gonadotropiny kosmówkowej). Jeśli podejrzenia pacjentki się potwierdzą, otrzyma odpowiednie zalecenia dotyczące wizyt, badań, ewentualnego stosowania leków oraz witamin, jak również zalecanego w tej sytuacji sposobu życia.

 

USG „genetyczne” płodu


Wykonywane między 11 a 14 tygodniem ciąży.
Podczas tego badania USG poza ogólną oceną budowy płodu dr n. med. Jarosław Strzelczyk ocenia tak zwane markery wad genetycznych. Na ich podstawie może określić ryzyko wystąpienia wad chromosomowych u płodu. Niezwykle ważne jest, aby pomiary wszystkich markerów wykonane były w prawidłowy sposób, ponieważ ma to niebagatelny wpływ na uzyskany wynik badania.
Podczas „genetycznego” badania ultrasonograficznego wykonywane są poniższe pomiary:

  • pomiar NT (przezierność karkowa),
  • pomiar BN (kość nosowa),
  • pomiar DV (przepływ krwi w przewodzie żylnym),
  • pomiar TR (przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną).

 

USG „anatomiczne”


Wykonywane między 18 a 22 i między 28 a 32 tygodniem ciąży.
To badanie ultrasonograficzne nazywane jest również badaniem połówkowym. Służy diagnostyce prenatalnej, pozwala ocenić zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną budowę płodu także pod względem występowania wad anatomicznych i genetycznych. Na tym etapie ciąży możliwe jest już dokładne określenie płci dziecka. Ponadto ginekolog ocenia także położenie płodu, jego ogólne umiejscowienie, dojrzałość i strukturę łożyska oraz ilość wód płodowych.

 

USG przedporodowe


Wykonywane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży.
Badanie ma za zadanie ponowną ocenę budowy ciała płodu. Ma to szczególnie duże znacznie, ponieważ część wad anatomicznych staje się widocznych, dopiero kiedy płód rośnie. Ginekolog ocenia również tempo wzrastania płodu, jego wagę, ułożenie oraz lokalizację łożyska i ilość płynu owodniowego.

 

Prowadzenie ciąży


Gabinet ginekologiczno-położniczy dr n. med. Jarosława Strzelczyka oferuje kompleksową opiekę nad pacjentkami ciężarnymi. Jest ona niezbędna zarówno dla zdrowia przyszłej matki, jak i właściwego rozwoju oraz zdrowia dziecka. W czasie gdy kobieta przygotowuje się do roli matki, opiekujący się nią lekarz stanowi wsparcie zarówno w zakresie szczegółowej diagnostyki, jak i kontroli nad każdym aspektem przebiegu ciąży.


Ginekolog nadzoruje częstotliwość wizyt, zakres oraz rodzaj koniecznych badań, stanowi także nieocenione źródło wiedzy i jest w stałym kontakcie z pacjentką. Ma to szczególnie duże znaczenie dla ciężarnych, które przechodzą przez ten wyjątkowy stan po raz pierwszy i w związku z tym mają wiele obaw, pytań i wątpliwości.
Doktor Strzelczyk dysponuje rozległym doświadczeniem w prowadzeniu ciąży. Cechuje go również uprzejme i życzliwe podejście do pacjentek. Nasz gabinet dysponuje także niezbędnym sprzętem do diagnostyki i monitorowania rozwoju ciąży tj. USG, KTG. A same badania przeprowadzane są w komfortowych dla pacjentki warunkach.